Lisbeth Skytte Christiansen

Detaljer

Niels Pedersensvej 9a, 2670 Greve

21660330

lisbethskytte@gmail.com

Www.lisc.dk

Lisbethskyttec

Intro

For tiden arbejder jeg eksperimentelt med indfarvet porcelæn, der lægges i lag og mønstre. Porcelænet blandes med metaloxyder, leraflejringer, aske og lavasand, som blandt andet er indsamlet i Danmark, Sahara, på Island, Færøerne, Bali, Grand Canaria og Mauritius. Disse materialer reagerer vidt forskelligt og der opstår overraskende resultater ved hvert nyt forsøg. Alt det jeg laver er unika.