Lene Hansen

Detaljer

Flakkebjerg Stationsvej 22, 4200 Slagelse

22145013

keramiker@live.dk

keramiker.dk

#keramikerlenehansen

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKeramikerLeneHansen&data=05%7C01%7C%7C5db97a6edbb5455fd10708daecf187da%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638082819352826070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I%2FCP6C7pxi%2BhbVqvenZwZL57vGEPaIdQV7GEJtUv1Z8%3D&reserved=0

Intro

Som keramiker og pottemager holder jeg meget af enkle og drejede formgivninger. Lerets muligheder inden for det
keramiske fag gør, at jeg afprøver og indøver mange forskellige teknikker, som min keramik afspejler.
Min produktion rummer alt fra brugskunst til unika. I dag er det ”Pottemagerens Hus” og ”Bruuns Hjørne” i Skælskør, der danner
rammen om mit keramiske liv.
Det er i ”dansen på kanten” af materialets formåen, at jeg finder den perfekte finish i den rå æstetik og den ru overflade, som eksempelvis de krukker jeg medbringer på ”Ovnhus”